PRZYWRÓĆMY STARE MIASTO JEGO MIESZKAŃCOM

Dominik Jaśkowiec Przywróćmy Stare Miasto jego mieszkańcóm
10 PROPOZYCJI PROGRAMOWYCH DLA STAREGO MIASTA:

Otworzyć dla mieszkańców park Jalu Kurka, wykupić bądź wywłaszczyć jego teren oraz przeprowadzić gruntowną modernizację.

Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wywłaszczenia Parku Jalu Kurka   Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wywłaszczenia Parku Jalu Kurka (format pdf.).


Wprowadzić stałą zasadę: zastępcze linie tramwajowe i autobusowe funkcjonują w okresie remontów bezpłatnie.

W strefie płatnego parkowania zwiększyć preferencje w dostępie do miejsc parkingowych dla mieszkańców Dzielnicy I Stare Miasto.

Utworzyć park miejski przy ul. Dolnych Młynów.

Poddać rewitalizacji Plac św. Ducha oraz inne place i skwery zlokalizowane na obszarze: Starego Miasta, Kazimierza i Kleparza.

Rynek Główny Kraków

Doprowadzić do objęcia ochronnymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego całego terenu Dzielnicy I Stare Miasto: Wesoła Zachód, Kleparz, Piasek Północ, Nowy Świat.

Na terenach zielonych Dzielnicy I Stare Miasto wybudować nowe place zabaw, skwery rekreacyjne dla osób dorosłych i seniorów.

Rozszerzyć system wizyjnego monitoringu miejskiego w szczególności o tereny bezpośrednio przylegające do Starego Miasta oraz Kazimierza.

Na terenie Dzielnicy I Stare Miasto utworzyć wybieg dla psów.

Doprowadzić do likwidacji barier architektonicznych utrudniających poruszanie się osobom niepełnosprawnym.

Pominik Adama Mickiewicza

Aktualności dotyczące mojej działalności dostępne są na moim fanpage'u, polub moją stronę!