BULWARY RZEKI BIAŁUCHY

Rzeka Białucha

Rzeka Białucha

To jeden z moich sztandarowych projektów na nową kadencję krakowskiego samorządu. Proponuję odmienne od dotychczasowego podejście do problematyki zagospodarowania brzegów rzeki Białuchy. W oparciu o tereny publiczne będące we władaniu Skarbu Państwa oraz Miasta Krakowa można zbudować trzy bulwary. Dwa z nich znajdowałyby się na terenie Dzielnicy II Grzegórzki: Bulwar Dąbie i Bulwar Olsza, jeden (Bulwar Wiśniowa) położony byłby na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony. Bulwary z oświetlonymi chodnikami, drogą rowerową oraz infrastrukturą rekreacyjną taką jak: urządzenia siłowe, ścieżki sportowe, place zabaw, place do gry etc. stanowiłyby miejsce wypoczynku mieszkańców obydwu śródmiejskich dzielnic.

Bulwary rzeki Białuchy

Linearny park rzeczny Bulwary Białuchy Dzielnica II Grzegórzki i Dzielnica III Prądnik Czerwony (kontynuacja projektu z terenu osiedla Wiśniowa)

Obejście terenu zamkniętego dawnych zakładów farmaceutycznych Polfa nastąpiłoby ciągiem spacerowym wzdłuż nowej ul. Łaszkiewicza i projektowanym przejściem podziemnym pod nasypem kolejowym na wysokości ul. Lotniczej.

Ochrona terenu przyszłych bulwarów została zapewniona w ramach uchwalonego przez Radę miasta Krakowa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta (tereny nr: 59 i 60) oraz przewidziana jest w sporządzanym z mojej inicjatywy planie miejscowym dla osiedla Dąbie.

Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia nowego Parku Bulwary Białuchy (projekt uchwały mojego autorstwa), kliknij ikonę obok, format pdf.

 

Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia nowego Parku Bulwary Białuchy (projekt uchwały mojego autorstwa), kliknij ikonę obok, format pdf.

Struktura własności terenów przyszłych bulwarów

Bulwar Dąbie

Bulwar Olsza

Bulwar Wiśniowa

 Kolor żółty tereny będące własnością Gminy Miejskiej Kraków, kolor różowy własność Skarbu Państwa

DZIAŁANIA I INWESTYCJE TOWARZYSZĄCE LINEARNEMU PARKOWI RZECZNEMU BULWARY BIAŁUCHY. TO JUŻ SIĘ DZIEJE!

Bulwary na terenie osiedla Wiśniowa. Dzięki środkom finansowym Dzielnicy III Prądnik Czerwony trwa projektowanie pierwszego docinka bulwarów, ich budowa rozpocznie się w przyszłym roku.

Dostosowanie tunelu ul. Brogi/ul. Rakowicka do potrzeb osób niepełnosprawnych i ruchu rowerowego. Zadanie dofinansowane w ramach środków Unii Europejskiej, obecnie realizowany jest etap projektowy, budowa rozpocznie się również w przyszłym roku.

Budowa basenów kąpielowych przy ul. Eisenberga. Inwestycja będąca zapleczem rekreacyjnym w sąsiedztwie bulwarów, obecny etap to wybór wykonawcy.

Pieszo-rowerowe przejście tunelowe pod linią kolejową nr 100 pomiędzy ul. Lotniczą a ul. Chałupnika. Inwestycja poprawiająca komunikację pomiędzy osiedlami. Do końca 2018 r. zostanie wykonana koncepcja projektowa, finansowana ze środków Dzielnicy III Prądnik Czerwony.

Wstępna koncepcja przejścia tunelowego pod Małą Obwodnicą Kolejową na wysokości ul. Lotniczej i ul. Raciborskiego   Wstępna koncepcja projektowa przejścia.


Budowa II etapu ul. Łaszkiewicza wraz z pieszo-rowerowym ciągiem spacerowym od ul. Chałupnika do ul. Mogilskiej.

Budowa kładki pieszo-rowerowej w Parku Dąbie. Zadanie dofinansowane w ramach środków Unii Europejskiej, obecnie realizowany jest etap projektowy.

 Aktualności dotyczące realizacji projektu dostępne są na fanpage'u, polub Bulwary Białuchy!